Search
Close this search box.

SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA, proč jej slavíme?

14. únor, svátek sv. Valentýna. Jedněmi netrpělivě očekávaný, druhými zatracovaný a ignorovaný. Ať už jsou příběhy tohoto svatého pravdivé více či méně, co na tom záleží. Láska je krásný a vznešený cit a k lidskému životu patří. Že z tohoto svátku udělala moderní doba komerční záležitost, je druhá strana mince. V Čechách je svátek svatého Valentýna mnohdy vnímán jako „americký import “. Ať už máme k tomuto dni jakýkoli vztah, jeho základy stojí pevně v historii Evropy.


A tak záleží na každém z nás, jak tento svátek pojme. Můžete jej oslavovat, můžete jej ignorovat, vždyť je to vždy jen a jen na vás. Svatý Valentýn (San Valentino) pochází z Itálie a tak kořeny svátku zamilovaných vedou právě tam, kde je svátek znám jako „La Festa Degli Innamorati “. A Itálie je moje parketa, takže tady máte příběhy nebo chcete-li legendy o životě Svatého Valentýna. Vyberte si.

KDO BYL SVATÝ VALENTÝN?

Je těžké určit, zda máme několik příběhů o různých Valentýnech, nebo zda je to několik legend o jedné a té samé osobě. Kdo byl svatý Valentýn? Budu vycházet z „oficiální verze“. Valentýn se narodil někdy kolem roku 175 n.l. v regionu Umbrie, ve městě Terni. Zde se stal roku 197 n.l. prvním biskupem. Dokumenty z 8. století n.l. pak hovoří také o jeho smrti. Byl mučen a v noci popraven stětím pro své křesťanské vyznání. Stalo se tak právě 14. února. Pohřbili jej jeho žáci. Další dokumenty hovoří o jeho morálním kreditu, laskavosti a pokoře.

PROČ SE STAL SVATÝ VALENTÝN OCHRÁNCEM A PATRONEM VŠECH ZAMILOVANÝCH? SKUTEČNOST, NEBO LEGENDA?

Příběhů je, jak už jsem uvedla, mnoho, já zmíním 3 + 1 coby bonus. Ve všech samozřejmě hraje roli láska.

LEGENDA PRVNÍ

Tento mučedník měl odmítnout popřít svou křesťanskou víru před císařem. Za to byl vsazen do vězení a odsouzen k trestu smrti. Valentýn se v době svého věznění sblížil se slepou dcerou žalářníka a učil ji všemu, co o křesťanství věděl. Ta pod jeho vlivem přijala křesťanskou víru. Poté se stal zázrak – dívka začala vidět! Těsně před smrtí jí měl Valentýn napsat dopis, který doprovodil slovy „Tvůj Valentýn“, tedy frází, která se používá v dnešní podobě valentýnských přáníček.

Na hrobě popraveného Valentina za římskými hradbami pak dívka vysadila mandlovník, jehož růžové květy se staly symbolem svátku zamilovaných. Mandloně opravdu kvetou velmi záhy. Kvetoucí sad můžete ve Středomoří vidět už v druhé půli ledna. Takže s datem, kdy se sv. Valentýn tradičně slaví, což je 14.2., velice dobře časově koresponduje.

LEGENDA DRUHÁ

Vypráví o knězi Valentýnovi, který žil v Římě v době, kdy se císař Claudius II. rozhodl podpořit vojenskou sílu říše poněkud neobvyklým způsobem. Došel k názoru, že svobodní muži jsou lepšími a oddanějšími vojáky nežli ti ženatí s rodinami. Svatby mladých žen a mužů tak jednoduše zakázal. Poněvadž se Valentýnovi zdál tento nový zákon nespravedlivý, rozhodl se mladé páry nadále sezdávat, samozřejmě v tajnosti. Když se o tom císař dozvěděl, Valentýn upadl v nemilost, byl zatčen a popraven.

LEGENDA TŘETÍ

Která je téměř neznámá, hovoří o lásce mezi legionářem Sabinem a mladou křesťankou Serapií. Dívka onemocněla tuberkulózou, která v té době nebyla léčitelná. Pár chtěl být před smrtí dívky oddán, a v tom jim byl nápomocen právě svatý Valentýn.

V dalším příběhu se říká, že Valentýn byl nejen dobrým člověkem a knězem, ale miloval také svou zahradu a pěstoval květiny. Jednomu zamilovanému páru, který sezdával, věnoval kytici květin ze své zahrady. Protože byl vztah tohoto páru velice šťastný, začaly Valentýna navštěvovat další zamilované páry a chtěly, aby je sezdal právě on a obdaroval je květinami. Věřili, že tak bude jejich svazek šťastný. Ostatně svatý Valentýn je právě patronem mládeže a šťastného sňatku.

...A MOŽNÁ BYLO VŠECHNO ÚPLNĚ JINAK - PŮVOD SVÁTKU ZAMILOVANÝCH A POHANSKÁ OSLAVA PLODNOSTI

Existuje ovšem i zcela jiný pohled na původ dnešního svátku zamilovaných. Církev možná stanovila den svátku svatého Valentýna na polovinu února jen proto, aby překryla a pokřesťanštila pohanskou slavnost Lupercalia (Luperkálie – Lupa je vlčice, která se ujala Romula a Rema). Ta se tradičně konala vždy v půli února. Tato oslava byla zasvěcena bohu plodnosti Faunovi a zakladatelům Říma – Romulovi a Removi. Když jsem o ní četla poprvé, vybavila jsem si naše „trošku drsnější“ velikonoční pondělí.

Slavnost začínala shromážděním římských kněží v posvátné jeskyni, ve které se podle tradice starala kapitolská vlčice o Romula a Rema. Kněží uctili bohy obětinou. V prolité krvi poté smáčeli kusy kožichů obětovaných zvířat. S krví nasáklými, řekněme, „pomlázkami“ se vydali do města, kde vyšlehávali ženy, jimž měl tento obřad přinést plodnost. Stejně pak požehnali také polím a pastvinám, aby byla dobrá úroda. Celá slavnost pokračovala také večer, kdy se jména svobodných žen hodila do velké nádoby, odkud je losovali nezadaní muži. Tak se vytvořily páry, které spolu měly trávit další rok. Slavnost Lupercalia přežila nástup křesťanství a slavila se až do 5. století n.l. Tehdy ji papež Gelasius označil za pohanský rituál a vyhlásil 14. února právě svátkem svatého Valentýna.

SVATÝ VALENTÝN A ČESKÁ REPUBLIKA

Hrob svatého Valentýna naleznete v Itálii, ve městě Terni. Na mnoha dalších místech Itálie pak narazíte na relikvie tohoto svatého. Nemusíte ovšem jezdit až do Itálie. Nejméně na třech místech v České republice máme také relikvie tohoto svatého.
Nejzajímavější je zcela jistě ta z Baziliky svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Tato relikvie je velmi pravděpodobně pravá a byla objevena teprve v roce 2002. Jedná se o lopatku světce. Do Čech ji zřejmě dovezl král Karel IV., známý sběratel relikviářů. Jedná se s největší pravděpodobností o největší ostatek svatého Valentina mimo území Itálie. Tato relikvie je uložena v depozitáři baziliky a je vystavena výhradně na svátek svatého Valentýna.

Dalšími místy, kde naleznete relikvie svatého Valentýna, jsou:


Poklad katedrály sv. Víta na Pražském hradě a Katedrála sv. Václava v Olomouci

OSLAVTE (ČI NEOSLAVTE) SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. AŤ SE VÁM DAŘÍ V LÁSCE I V ŽIVOTĚ …

… A KDYBYSTE NÁHODOU CHTĚLI SLOŽIT SVŮJ MANŽELSKÝ SLIB PRÁVĚ NA SARDINII, JSEM VÁM K DISPOZICI.

Pavlína Šišková

Text a fotografie ©Pavlína Šišková (CK Ciao Italia) + zdroje kdy je možno publikovat fotografie bezplatně - uvedené texty lze citovat pouze s uvedením zdroje a autora.

POKUD SE VÁM ČLÁNEK LÍBÍL, SDÍLEJTE HO DÁL

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

sledujte nejnovější články a zajímavé aktuality

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.
Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.