Bezpečná Sardinie – Sardegna sicura

BEZPEČNÁ SARDINIE / SARDEGNA SICURA (testo anche in italiano)

aktuálně jedna z nejbezpečnějších destinací pro letní dovolenou / attualmente una delle destinazioni più sicure ed affidabili per le vacanze estive

Sardinie je místem, které se stalo blízkým mému srdci od okamžiku, kdy jsem na půdu tohoto ostrova prvně vstoupila. To se psal rok 2007. Jsem člověk, který se snaží vždy odbourávat to negativní a vzít si ze všeho především to dobré, co daná situace nabízí. Letos jsem tedy neváhala ani minutu, a jakmile bylo technicky možné vrátit se na Sardinii, učinila jsem tak.

La Sardegna mi ha colpito dal primo momento in cui ho messo i miei piedi sull’isola. Questo è successo sin dal 2007. Sono una persona che cerca sempre di eliminare gli aspetti negativi e sfruttare piuttosto tutte le attrazioni positive nonostante la situazione in questione. Quindi, quest’anno non ho esitato un minuto di più e sono tornata nuovamente in Sardegna appena era tecnicamente possibile.

Čekala jsem vše, ale nikoli pláže a hotely, které v červenci vypadají spíše jako v říjnu. Předpokládám, že podobně netradiční situace je ve všech letních destinacích. „Covid-manie“ odvedla svou práci a lidé se jen velmi zvolna osmělují vyrazit tam, kam je jinak srdce táhlo.

Mi aspettavo di tutto, ma sono rimasta seriamente sorpresa alla vista delle spiagge e degli alberghi , che nonostante sia luglio, sembrano semi-deserti sembra di essere nel mese di ottobre. Suppongo che questa situazione sia simile anche in altre destinazioni turistiche di tutto il mondo. La „Covid-mania“ ha condizionato molte persone, le quali esitano fortemente a farsi coraggio per andare in vacanza nelle loro destinazioni preferite.

Letní sezona bude jiná, než bylo obvyklé v minulých letech. Sardinie nebyla nikdy přeplněná turisty (pomineme-li nejvyšší sezonu – měsíc srpen – dobře známé období Ferragosto). Letos ovšem nabízí pobyt na Sardinii zcela jinou dimenzi, kterou bylo dříve možné zažít v dubnu, květnu nebo říjnu. A tak abych vnesla do současného dění trošku klidu, rozhodla jsem se získat aktuální informace o situaci na Sardinii, o chodu hotelů v této po-covidové době, od těch nejzasvěcenějších a nejpovolanějších – od místních.

Questa stagione estiva sarà diversa dagli anni precedenti. La Sardegna non è mai stata affollata di turisti (con l’eccezione della stagione più alta – agosto – periodo ben noto come Ferragosto). Tuttavia, quest’anno il soggiorno in Sardegna offre un’esperienza del tutto diversa, simili ai mesi di bassa stagione ossia poco affollamento. Allora, per giudicare meglio , mi sono decisa e ho raccolto delle informazioni aggiornate sullo stato attuale in loco, bensì sul funzionamento degli hotel in questo periodo post-covid, fornite da alcune persone esperte e competenti, ossia dagli abitanti del luogo.

Pro paní ředitelku hotelu Baia di Nora****, paní Francesku Cucca, jsem si připravila několik otázek.
Ho preparato alcune domande alla Direttrice dell’albergo Baia di Nora****, signora Francesca Cucca.

Můžete nám, prosím, popsat celkovou situaci na Sardinii od vyhlášení „lock down“ v první půli března 2020 až po současný stav? / Ci potrebbe descrivere in generale la situazione in Sardegna dal momento di „lock down“ nella prima metà del marzo 2020 fino ad oggi, per favore?

Tento do té doby neznámý virus nás zaskočil, překvapil, ochromil. Nicméně, všichni jsou připraveni čelit vzniklé situaci a dávají do nového rozjezdu mnohem více energie než kdy dříve. / Tutti molto stupefatti, increduli per questo virius sconosciuto, ma pronti a ripartire con più energia di prima.

Kolik případů nákazy se na ostrově vyskytlo? Existují místa, která virus vůbec nezasáhl? A naopak místa, která byla více exponovaná? / Quanti contagiati confermati c’erano nell’isola? Esistono nella Isola della Sardegna località non colpite dal virus? E viceversa quali erano le zone più colpite?

Osob nakažených virem bylo na ostrově po celou dobu relativně málo. Především jih ostrova Sardinie nebyl téměř zasažen těžkými případy. Opravdu málo osob muselo podstoupit intenzivní terapii. Ostrov má v tuto chvíli celkem 134 případů úmrtí, nakažených bylo necelých 1 500 osob (Sardinie má cca 1 640 000 obyvatel – poznámka autora). Nejvíce zasaženým místem bylo město Sassari (sever ostrova Sardinie), a to především v pečovatelských domech a v nemocnicích. Existují místa, která zřejmě nebyla zasažena nákazou vůbec. Určitě nám bylo nápomocno příjemné středomořské klima, stálá přítomnost lehkého vánku, města s menším počtem obyvatel a také nepřítomnost smogu na ostrově.  / I contagi in Sardegna erano relativamente pochi, sopratutto nel Sud Sardegna non ci sono stati molti casi gravi, pochissimi in terapia intensiva, solo 134 deceduti sino ad oggi, contagiati poco meno di 1500. La città più colpita è stata Sassari, sopratutto nelle case di cura ed in ospedale. Alcuni paesi forse non c’era nessun contagiato. Sicuramente il clima mite, ventoso, città poco popolate e la mancanza di smog ci ha agevolato.

V současné době přilétá na letiště Elmas v hlavním městě Sardinie – Cagliari (CAG) pravidelně 2x za týden letecký spoj z Prahy, ale také z Vídně či z Krakova. Můžete nám, prosím, říci, jaká je aktuální situace, co se týče nákazy COVID-19 na jihu ostrova? / Attualmente arrivano regolarmente, due volte a settimana, voli da Praga all’aeroporto di Elmas (aeroporto della capitale della Sardegna – Cagliari (CAG)). Ci sono voli regolari anche da Vienna o Cracovia. Può dirci qual è la situazione attuale per quel che riguarda la malattia COVID-19 – nel Sud della Sardegna?

Nemám přesné informace o aktuálních leteckých spojeních, nicméně na ostrov přilétají různé vnitrostátní spoje z letišť na pevnině (Itálie). Letecké spojení je také zajišťováno z mnoha jiných, především evropských měst – Krakov, Praha, Berlín, Vídeň, Barcelona, Frankfurt, Londýn atd. V tuto chvíli je na území Sardinie evidováno méně než 15 pozitivně testovaných osob na nákazu COVID-19. Všechny případy jsou v domácím ošetření – karanténě, bez vážného průběhu onemocnění. / Non sono informata sui voli aerei, ma arrivano oramai da diverse città italiane poi anche da Cracovia, Praga, Berlino, Vienna, Barcellona, Francoforte, Londra ecc ecc Attualmente non ci sono casi di Covid ricoverati in Sardegna, Sono meno di 15 i casi positivi e sono nei propri domicili in isolamento, senza sintomi gravi.

Které nezbytné kroky je potřeba učinit před příjezdem či příletem na Sardinii? Jsou vyhlášeny nějaké podmínky, které musí přijíždějící / přilétající turista splnit, aby mu byl povolen vstup na území ostrova Sardinie? / Quali sono le procedure necessarie da fare prima di recarsi in Sardegna via nave o aereo? Ci sono delle condizioni precise che un turista all‘arrivo deve indicare per poter entrare nel territorio Sardo?

V tuto chvíli musí zahraniční turisté vyplnit on-line dotazník na webových stránkách regionu Sardinie – SARDEGNA SICURA (aktivní odkaz Vám otevře právě tento registrační dokument – poznámka autora). Vyplněním a potvrzením dotazníku se zaregistrují. Je potřeba odpovědět na stanovené otázky a udat místo svého pobytu: privátní dům, rezidence, hotel, bed and breakfast atd. Registrace je především nástrojem pro případné dohledání osob a jejich kontaktů, které by případně pobývaly v teoreticky postižené oblasti. / Al momento i turisti stranieri che vengono in Sardegna devono registrarsi sul sito della regione Sardegna e rispondere ad alcune domande e dichiarare dove andranno: case vacanze, hotel, bed and breakfast, ecc. questo è necessario in caso di un focolai, sapere dove erano alloggiati e con chi sono stati in contatto.

Letošní rok je zcela jiný než léta předchozí, co mohou turisté od návštěvy ostrova a pobytu konkrétně v hotelu Baia di Nora očekávat? Můžete zmínit jak negativa, tak pozitiva? / Quest’anno è completamente diverso dagli anni precedenti, che cosa possono aspettarsi i turisti da un soggiorno nell’isola e precisamente dal soggiorno nell’albergo Baia di Nora? Può menzionare sia aspetti negativi che quelli positivi?

Pozitivem je určitě to, že hotelovým hostům garantujeme bezpečný pobyt a dodržujeme veškerá pravidla a nařízení ustanovená naší vládou; náš personál je pravidelně školen pro dodržování pravidel anti-virus. Celý areál hotelu je pravidelně desinfikován a udržován v maximální možné čistotě, ovšem s ohledem na to, aby se naši hosté cítili jako na dovolené. Jediným negativním aspektem je letos naše ekonomická situace. (Pravidla na území Sardinie v podstatě odpovídají k dnešnímu dni pravidlům v ČR před 1. 7. 2020 – poznámka autora) / Gli aspetti positivi sono che nel nostro hotel garantiamo sicurezza, rispettiamo tutte le linee guida dettate dal Governo; i nostri dipendenti sono sottoposti a dei corsi di formazione anti virus, tutte le zone sono igienizzate e disinfettate frequentemente per poter fare una vera vacanza. L‘unico aspetto negativo, sarà il nostro profitto economico.

Jaká pravidla musí klienti dodržovat při pobytu v hotelu Baia di Nora? / Quali sono le regole cui attenersi durante il soggiorno nell’albergo Baia di Nora?

Ve vnitřních prostorech hotelu (což je především recepce a vnitřní část restaurace či baru – poznámka autora) je potřeba mít nasazenou roušku / ústenku, a to jak hosté hotelu, tak personál. Stoly v restauraci i baru, lehátka na pláži i u bazénu jsou rozmístěny ve vzdálenostech, které vyžadují aktuálně stanovené předpisy a ustanovení. Při stravování jsou stoly s bufetem chráněny plexisklem a jídlo z nich vám servíruje hotelový číšník. / Chiediamo gentilmente di indossare le mascherine nei luoghi chiusi sia noi dipendenti e sia i clienti, abbiamo distanziato tavoli e lettini in piscina e al mare. Il buffet è schermato ed assistito dal nostro personale.

Jak je hotel připraven na to, kdyby se snad mezi hosty vyskytl někdo s příznaky nemoci či přímo s pozitivním testem na COVID-19? / Quali sono le misure dell’albergo nel caso che qualcuno dei clienti abbia sintomi della malattia o direttamente un test con esito positivo per COVID-19?

V případě takové situace o ní okamžitě uvědomíme kompetentní orgány – lékaře, případně kontaktujeme linku, kterou zřídil pro takovéto případy region Sardinie. V hotelu máme také vždy vyhrazen pokoj právě pro takovýto potenciální případ, kde by byla nemocná osoba izolována. V rámci stanovených pravidel bychom samozřejmě byli klientovi nápomocni až do okamžiku, kdy mu poskytne pomoc některá z určených nemocnic. Takový případ v našem hotelu zatím nenastal a věříme, že ani nenastane. / Allerteremo il medico competente o il numero verde ha disposizione della regione Sardegna e nel frattempo abbiamo una camera riservata in caso di un paziente malato di Covid. Useremmo delle precauzioni maggiori per assisterlo, finchè non sia assistito dalle autorità ospedaliere. Nessun caso si è verificato sino ad oggi. e siamo  speranzosi che non si presenterà.

Děkuji Vám, paní ředitelko, za rozhovor a přeji spoustu spokojených klientů.
La ringrazio dell’intervista augurando tantissimi clienti soddisfatti.

I já děkuji a doufám, že mým slovům důvěřujete. Rádi vás přivítáme v našem hotelu. Čeká na vás profesionálně připravený tým plný entuziasmu.
Ringrazio tutti Voi e Vi aspettiamo fiduciosi e con grande entusiasmo e con la nostra professionalità.

Rozhovor s paní ředitelkou byl uskutečněn dne 15. 7. 2020 (informace jsou tedy aktuální k tomuto datu).
L´intervista con la signora Francesca Cucca (direttrice del hotel Baia di Nora) e stata realizata il 15 di luglio 2020.

Pavlína Šišková

Text a fotografie ©Pavlína Šišková (CK Ciao Italia) - uvedené texty lze citovat pouze s uvedením zdroje a autora.

Překlad a korektura provedena ve spolupráci s překladatelkou Ing.Lenkou Říhovou.

POKUD SE VÁM ČLÁNEK LÍBÍL, SDÍLEJTE HO DÁL

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

sledujte nejnovější články a zajímavé aktuality